Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00171

Projekt a potřeba jeho realizace plně navazuje na potřeby zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.


V průběhu realizace projektu bude podpořeno celkem 66 zaměstnanů Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, kteří se zúčastní kurzu "Syndrom vyhoření" a 48 z nich pak kvalifikačního vzdělávacího programu "Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči", realizovaného v rámci tohoto projektu.


Odborné kvalifikační vzdělávání 48 pracovníků v sociálních službách - zaměstnanců ústavu, je velmi důležité, či přímo nezbytné, jelikož tito pracovníci uvedenou kvalifikací nedisponují. V minulosti absolvovali jen kurz ošetřovatelský či sanitářský, tzn. kurz, ve kterém byl uplatňován především medicínský přístup. Tato kvalifikace nabytá před mnoha lety již nesplňuje současné požadavky na výkon jejich práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 66 zaměstnanců Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, kteří budou vzděláváni z důvodu potřeby svého rozvoje s cílem zvýšení své profesní odbornosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a prevence či minimalizace profesního vyhoření.

Příjemce

 • Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni
 • IČ: 70630551
 • Sídlo:
  • Městská část: Hrabyně
  • Město: Hrabyně
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
 • http://www.usphrabyne.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018