Zpět

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00079

Město Králíky chce budovat svou správu jako službu občanům. Máme zájem na tom, aby naše město poskytovalo širokou nabídku veřejných i soukromých služeb tak, aby zůstalo příjemným místem pro pobyt vlastních občanů, ale i občanů širšího okolí.


 Ve svém územním obvodu úřad zajišťuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí. Snažíme se o poskytování stále lepších služeb v těchto oblastech, potřeba projektu vyplývá právě z požadavku na zvyšování kvality těchto veřejných služeb.


 Z důvodu absence konkurenčního prostředí v oblasti veřejných služeb existuje rozsáhlý prostor pro jejich zlepšování a přibližování občanům. Základním předpokladem pro takové zlepšování je přitom kvalitně řízený úřad a kvalita lidských zdrojů a důraz na jejich další rozvoj.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
  • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018