Zpět

Zvýšení kvality řízení statutárního města Jihlavy

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00012

Statutární město Jihlava trvale hledá způsoby, jak efektivněji zajistit všechny služby vyplývající z funkcí samosprávy i státní správy, které v přenesené působnosti vykonává. Proto se vedení města rozhodlo využít výzvy OP LZZ 89 k systémovému řešení existujících problémů, nedostatků či výzev, kterým statutární město Jihlava čelí.


Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity řešící jednotlivé oblasti:


·         Zavedení modelu CAF


·         Implementace principů projektového řízení


·         Zavádění procesního řízení


·         Optimalizace procesů v oblasti finančního plánování a řízení


Zavedení modelu CAF určí stav úřadu, implementace principů projektového a procesního řízení v kombinaci s revidovaným procesem rozpočtování a cílově orientovaného řízení ekonomiky úřadu umožní dosáhnout požadovaného efektu - modernizovat fungování úřadu a zvýšit jeho institucionální odolnost vůči rizikům vyplývajícím ze stále rychleji se vyvíjející ekonomické a sociální situace. Tento efekt bude násoben tím, že vlivem cíleného školení a zapojení zaměstnanců úřadu do realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro růst vnitřního potenciálu úřadu a pro další posilování jeho institucionálních kapacit. Vhodně zvolená kombinace poradenství,školení a komunikace zajistí, že se potřebné informace dostanou ke každému zaměstnanci. Vznikne tak vědomostní základna pro praktické užití výsledků projektu při každodenní práci úřadu po skončení projektu.


Z efektivně fungujícího úřadu bude mít užitek občan jako klient jeho služeb. Vlivem aplikace modelu CAF se úřad začne systematicky zabývat otázkou zjišťování spokojenosti a potřeb občana. Bude vytvořen větší tlak na posílení principů good governance ze strany úřadu, kdy občan není jen ten, kdo stále něco potřebuje, ale kdo může být pro úřad i partnerem.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 1. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci úřadu a politická reprezentace města.

Příjemce

 • Statutární město Jihlava
 • IČ: 00286010
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 97/1
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.jihlava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018