Zpět

Zvýšení kvality řízení úřadu a poskytovaných služeb městem Letohrad

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00127

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality řízení úřadu a poskytování veřejných služeb.


Mezi dílčí cíle projektu patří:


- Zpracovat návrhy opatření pro implementaci Strategického plánu rozvoje obce,


- Zavést systém strategického řízení v rámci úřadu,


- Zlepšit řízení ekonomických procesů na obci včetně zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu,


- Zavést do praxe MěÚ systémová opatření vedoucí k zefektivnění řízení lidských zdrojů,


- Analýza a následná opatření na zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu (včetně systémového řešení zpětné vazby),


- Navázat na vzdělávání z projektu z výzvy č. 69 - poskytnout vzdělávání 23 zaměstnancům MěÚ a 21 zastupitelům obce v oblastech personálního a finančního řízení obce.


Město Letohrad chce budovat svou správu jako službu občanům. Máme zájem na tom, aby naše město poskytovalo širokou nabídku veřejných i soukromých služeb tak, aby zůstalo příjemným místem pro pobyt vlastních občanů, ale i občanů širšího okolí.


Potřebnost projektu je vyvolána nejen tlakem občanů, státu, zastupitelů města ale i samotných zaměstnanců MěÚ, na zvýšení kvality veřejných služeb. Z důvodu absence konkurenčního prostředí v oblasti veřejných služeb existuje rozsáhlý prostor pro jejich zlepšování a přibližování občanům. Základním předpokladem pro takové zlepšování je přitom kvalita řízení samotného úřadu, kvalita lidských zdrojů a důraz na jejich další rozvoj.


Právě za účelem zvyšování kvality služeb se úřad rozhodl provést několik analýz a šetření. Níže uvádíme shrnutí výstupů z těchto analýz a šetření:


- chybí návrhy opatření pro implementaci Strategického plánu rozvoje obce,


- není zaveden systém strategického řízení v rámci úřadu,


- potřeba zlepšit řízení ekonomických procesů na obci včetně zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu,


- potřeba zavést do praxe MěÚ systémová opatření vedoucí k zefektivnění řízení lidských zdrojů,


- potřeba navázat na vzdělávání z projektu z výzvy č. 69 


Tyto a další důvody nás vedly k přehodnocení stávajících systémů a k realizaci předkládaného projektu. Realizace projektového záměru však vyžaduje investici, kterou Město Letohrad není schopno financovat zcela z vlastního rozpočtu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zastupitelé města Letohrad; Zaměstnanci Městského úřadu Letohrad

Příjemce

 • Město Letohrad
 • IČ: 00279129
 • Sídlo:
  • Ulice: Václavské náměstí
  • Číslo popisné: 10
  • Městská část: Letohrad
  • Město: Letohrad
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56151
 • http://www.letohrad.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018