Zpět

Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00031

 


Podpora standardizace Odboru sociálních věcía a zdravotnictví Říčany, konkrétně orgánu sociálně-právní


 


ochrany dětí (OSPOD), která vychází z §9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) ve


 


znění pozdějších předpisů. Projekt zahrnuje navýšení počtu pracovníků SPOD, jejich profesního vzdělávání a


 


rozvoje prostřednictvím akreditovaných kurzů MPSV, MŠ a MV včetně vzdělávání současných pracovníků


 


OSPOD. Zajištění materiálního a technického vybavení pracovníků SPOD a vytvoření podmínek pro práci s


 


klienty, včetně rozšíření informací z oblasti sociálně-právní ochrany dětí doplněním webu města.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 3. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany, kteří vykonávají sociálněprávní; ochranu dětí. Celkem tedy 10 pracovníků (z toho 7 stávajících a 3 noví v rámci projektu).

Příjemce

 • Město Říčany
 • IČ: 00240702
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo nám.
  • Číslo popisné: 53/40
  • Městská část: Říčany u Prahy
  • Město: Říčany
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25101
 • http://www.ricany.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018