Zpět

Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00007

Projekt byl sestaven na základě požadavků na SMART Administration (S - jasně definované, M - měřitelné konkrétní výstupy, A, R, T - dosažitelné řpi normálním chodu úřadu, v daném harmonogramu, nastavených rozpočtových nákadech a se zapojeným realizačním týmem). Cíle projektu byly nastaveny na základě potřeb samosprávy a chodu MěÚ.


V rámci projektu bude realizováno pět klíčových aktivit:


KA 1 - Vytvoření a implementace systému finančního řízení města v období krize


Na základě analýzy aktuálního stavu finančního řízení budou definovány požadavky na otevřená i uzavřená školení pro zaměstnance a samosprávu v oblasti financí, rozpočtu, účetnictví, daní atp.


KA 2 - Vytvoření strategie úřadu a implemetace zákaznické orientace


Aktivita je zaměřená na vytvoření víceleté strategie úřadu a zavedení prvků zákaznické orientace do praxe úřadu. Pro realizaci klíčové aktivity je vybrán externí dodavatel.


KA 3 - Zpracování Strategického plánu rozvoje města


Strategický plán rozvoje města bude zpracován s výhledem na 15 - 20 let, pro jeho tvorbu je vybrán externí dodavatel.


KA 4 - Procesní a bezpečnostní audit


Obsahem klíčové aktivity je zpracování procesní a bezpečnostního auditu úřadu, rozdílové analýzy a dokumentu s návrhy na zefektivnění procesů s možnými vazbami na změnu organizační struktury. Klíčová aktivity je realizována externím dodavatelem.


KA 5 - Implemetace projektového řízení


Klíčová aktivita je zaměřena na zavedení principů projektového řízení do chodu úřadu. Cílem je využít principů jednotného projektového řízení pro všechny projekty města (nejen projekty dotační).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu jsou:; 1) politici územního samosprávného celku včetně volených zástupců města,; 2) územně samosprávný celek a úřad ÚSC, jeho orgány a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Město Náchod
 • IČ: 00272868
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 40
  • Městská část: Náchod
  • Město: Náchod
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54701
 • http://www.mestonachod.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018