Zpět

Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00045

Záměrem projektu bylo nastavení dlouhodobého koncepčního systému vzdělávání, rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ, který by zaručoval cílenou přípravu na práci v ČTÚ a vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v průběhu pracovního poměru, zavedení moderních prvků personálního řízení a zefektivnění personálního plánování.


Zvýšení kvality vzdělávání a rozvoje, hodnocení, výběru a následné adaptace a stabilizace bylo dosaženo postupnou realizací čtyř klíčových aktivit:  • Vytvoření dlouhodobé koncepce vzdělávání a rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ a metodiky její implementace.

 • Pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ.

 • Návrh obsahové podoby webové prezentace vzdělávání a rozvoje v ČTÚ.

 • Vytvoření metodiky výběru zaměstnanců a následné adaptace a stabilizace nových zaměstnanců ČTÚ.


Výstupem klíčových aktivit projektu jsou konkrétní dlouhodobé koncepce, metodiky implementace a analýzy. Na konci projektu jsou proškolení zaměstnanci ČTÚ, kteří si zvýšili míru a kvalitu specifických znalostí a dovedností.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Vedoucí zaměstnanci a odborní referenti z odboru personálního. Implementace výstupů a; udržování výstupů v rámci jednotlivých činností personálního řízení bude mít dopad na všechny zaměstnance; ČTÚ.

Příjemce

 • Český telekomunikační úřad
 • IČ: 70106975
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolovská
  • Číslo popisné: 58/219
  • Městská část: Vysočany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000
 • http://www.ctu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018