Zpět

Zvýšení odborné kvalifikace vlastních zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti společnosti Chejnovský s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00495

Společnost CHEJNOVSKÝ s.r.o. byla založena v roce 2003. Je subjektem podnikajícím převážně v oblasti stavebnictví. Těžištěm činností je výstavba bytových a nebytových budov a inženýrská činnost včetně odborného vedení a řízení staveb. Prioritou společnosti je poskytovat kvalitní a odborné služby s maximálními zárukami pro zákazníka a garantovat seriozní partnerské vztahy k obchodním partnerům za účelem zvýšení a upevnění konkurenceschopnosti společnosti. Tyto požadavky se společnost snaží naplňovat maximálním využitím znalostí a zkušenosti svých zaměstnanců a za využití poznatků vědy a techniky. Jedním ze způsobů, jak těchto cílů dosáhnout, je kontinuální investice do lidského potenciálu společnosti formou neustálého vzdělávání. Společnost úspěšně dokončila realizaci projektu podpořeného z OPPI - Školicí střediska, kde v Tachově vzniklo nové školící centrum společnosti. Firma dlouhodobě investuje do vzdělávání zaměstnanců a tento projektový záměr umožní strategii RLZ společnosti zkvalitnit a rozšířit. Zaměstnanci si díky vzdělání zvýší odbornou kvalifikaci, naučí se efektivněji pracovat i spolupracovat a stanou se adaptabilnějšími na trhu práce.Nastavených cílů projektu chce vedení společnosti dosáhnout realizací několika vzdělávacích modulů, které jsou ještě dílčím způsobem členěny. Vzdělávací moduly jsou zaměřené na nakládání s odpady, evidenci a manipulaci se skladovými zásobami, stavební postupy a materiály a neobvyklé stavební postupy a materiály. Projekt přispěje ke zvýšení kvalifikační úrovně a profesních znalostí a dovedností zaměstnanců, což povede k udržení a postupnému zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.Projekt bude realizován zkušeným realizačním týmem, který zajistí naplnění nastavených cílů, výstupů a výsledků. Členové realizačního týmu mají zkušenosti s realizací jednorázových školicích periodických aktivit (BOZP, PO, apod.). Zároveň mají zkušenosti s projektovým managementem a řízením projektu s dotací z EU.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti CHEJNOVSKÝ, s.r.o. pracující na různých odborných pozicích - dělnické profese, nižší, střední a vyšší management.V rámci projektu bude celkem proškoleno 32 osob.

Příjemce

 • CHEJNOVSKÝ s.r.o.
 • IČ: 26363330
 • Sídlo:
  • Ulice: Rapotínská
  • Číslo popisné: 1576
  • Městská část: Tachov
  • Město: Tachov
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 34701

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018