Zpět

Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00017

Projekt je zaměřen na aktivity, které povedou k vytvoření uceleného systému vzdělávání orientovaného na podporu právního vzdělávání zaměstnanců MŠMT, kteří nejsou absolventy právnických fakult či programů LL.M. Realizací projektu MŠMT získá odborně fundované zaměstnance s potřebným právním minimem k zajištění kvalitního zajištění výkonu svěřených agend. Na základě agend MŠMT byly identifikovány oblasti právního vzdělávání, které umožní získat MŠMT požadovaný právní profil zaměstnanců. Pro tento účel budou navrženy unikátní vzdělávací moduly s důrazem na aplikovatelnost získaných znalostí a dovedností do každodenní praxe. V rámci projektu budou na základě vykonávaných činností identifikováni zaměstnanci, kteří se navrženého modelu právního vzdělávání zúčastní. Dominantní aktivitou bude samotná realizace jednotlivých vzdělávacích modulů a zvyšování právního povědomí zaměstnanců MŠMT. Součástí bude vytvoření plánu implementace vzdělávacího programu do systému vzdělávání zaměstnanců MŠMT.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 2. 1. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci MŠMT, a to:; -Vedoucí zaměstnanci - kategorie složená z formálních vedoucích zaměstnanců a neformálních lídrů,; -Specialisté MŠMT – jedná se o klíčové zaměstnance, kteří se v každodenní pracovní praxi podílejí na naplňování poslání MŠMT a státní správy,; -Specialisté personálního odboru, kteří zajišťují vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Příjemce

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • IČ: 00022985
  • Sídlo:
    • Ulice: Karmelitská 529
    • Město: Praha 11812
  • http://www.msmt.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018