Zpět

Zvýšení profesních dovedností zaměstnanců VVUÚ, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00171

Vedení VVUÚ, a.s. vnímá hlavní nedostatek v absenci specifického vzdělávání. Obvykle jsou specifické schopnosti rozšiřovány jen v rámci každodenní praxe a případná školení (často za podpory EU), která jsou realizována, jsou obecného charakteru. Z toho důvodu je potřeba věnovat pozornost specifickému vzdělávání, které rozšíří možnosti uplatnění stávajících pracovníků. Oblasti služeb příjemce jsou dosti rozsáhlé a zaměření jednotlivých pracovních pozic se mnohdy vzájemně prolíná. Také z tohoto důvodu je vhodné pracovníky specificky školit, aby se zvýšila možná zastupitelnost jednotlivých pozic. Konkrétní zdůvodnění realizace projektu v jednotlivých oblastech je následující:


 


Strojírenská oblast


Na VVUÚ, a.s., schází kapacita v oblasti obsluhy CNC obráběcího centra ať už v oblasti vývoje, tak inovací produktů. I nově přijatý zaměstnanec, znalý práce na CNC, musí projít specifickým školením (teoret. i praktickým) na obsluhu CNC.


 


Oblast zkušebnictví


Vzdělávání zaměstnanců je úzce navázáno na akreditační kritéria dle ČSN EN 17025, promítnuté do příručky jakosti zkušební laboratoře (ZL). Dalším cílem vzdělávání v této oblasti je plynulé pokrytí zastupitelnosti pro provádění akreditovaných zkoušek ZL a vzdělávání nových pracovníků, nutné pro vývoj laboratoří.


 


Oblast rizik


Analýza rizik je velice specifická. Ke komplexnímu a fundovanému hodnocení průmyslových technologií z pohledu nebezpečí výbuchu je potřeba znát důkladně veškeré procesy a parametry, které tyto procesy mohou ovlivnit. Vzhledem k různorodosti průmyslových odvětví se pracovníci analýzy rizik musí neustále vzdělávat a prohlubovat si své znalosti. Další z nezanedbatelných výhod takovéhoto kurzu je zvýšení zastupitelnosti jednotlivých zaměstnanců - vznik komplexního a vyrovnaného týmu odborných pracovníků, kteří jsou schopni se vzájemně zastoupit v případě potřeby. Z tohoto se jeví příležitost využití programu EDUCA jako vítaný nástroj pro rozvoj a prohloubení vzdělání v jednotlivých definovaných okruzích.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti VVUÚ, a.s.

Příjemce

 • VVUÚ, a.s.
 • IČ: 45193380
 • Sídlo:
  • Ulice: Pikartská 7
  • Město: Ostrava-Radvanice 71607
 • http://www.vvuu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018