Zpět

Zvýšení úrovně specifických a obecných znalostí zaměstnanců společnosti BRIKLIS, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00138

Společnost BRIKLIS, spol. s r.o., založená v roce 1991 patří mezi tradiční, moderní a respektované evropské výrobce briketovacích lisů. Vyrobili jsme již více než 2 500 lisů, které pracují v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě. Vyvážíme 60 % produkce do více než 30 zemí světa. Nejvzdálenější technologie jsme postavili v Brazílii, Indii a Mongolsku. Nabízíme unikátní a nové typy lisů pro různé materiály. Tyto lisy si sami vyvíjíme, konstruujeme a testujeme v našem vývojovém středisku. Jako jediná společnost v ČR nabízíme komplexní technologické celky lisovacích a přídavných zařízení. Nosným výrobním programem naší firmy jsou briketovací lisy BrikStar.


Zásadou společnosti je být stále blízko zákazníka, nabízet mu produkty šité na míru a řešit jeho požadavky a problémy s co nejodbornějším přístupem, proto si klademe za cíl projektu vzdělat naše zaměstnance ve specifických nepřenositelných znalostech, technologiích a postupech výroby našich strojů a také v měkkých dovednostech a tím zvýšit celkovou kvalitu poskytovaných zařízení a služeb.


Tento projekt, který bude trvat celkem 18 měsíců, bude zacílen na 50 zaměstnanců společnosti BRIKLIS, spol. s r.o., zahrnujících 7 osob z managementu, 16 THP, 4 administrativní pracovníky a 23 dělníků.


Cíle projektu dosáhneme pomocí 10 specifických kurzů rozdělených do klíčových aktivit č. 2 a 3 a 5 obecných kurzů (18,12 % z rozpočetu projektu) rozdělených do klíčových aktivit č. 4 a 5. Absolvováním těchto kurzů našimi zaměstnanci dosáhneme prohloubení jejich odborných znalostí a osobnostního rozvoje.


Zahájení projektu (KA 1) a Vedení projektu (KA 6) bude zajišťováno realizačním týmem a realizováno v naší společnosti. KA 2-5 budou zajišťovány dodavatelem vzdělávání. Specifické kurzy se uskuteční v areálu naší společnosti, ve výrobních prostorách a našem školicím středisku. Obecné kurzy budou realizovány v pronajatých prostorách. Jako žadatel využijeme podpory de minimis.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 50 zaměstnanců společnosti BRIKLIS, spol. s.r.o., v následujícím složení:; ; Management společnosti - 7 osob; THP - 16 osob; Administrativní pracovníci - 4 osoby; Dělnické profese - 23 osob

Příjemce

 • BRIKLIS, spol. s r.o.
 • IČ: 43833497
 • Sídlo:
  • Městská část: Malšice
  • Město: Malšice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39175
 • http://www.briklis.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018