Zpět

Zvýšenou kompetencí k prosperitě

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00881

Projekt reaguje na stále se snižující kvalitu a schopnost absolventů učňovského školství, na ztrátu zkušených pracovníků spojenou s jejich odchodem do důchodu, a v neposlední řadě také na aktuální vývoj nových stavebních technologií a hmot v procesu výstavby. Cílem projektu je tak zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností zaměstnanců firmy S.O.K. stavební, s.r.o. Cílovou skupinu tvoří tři skupiny zaměstnanců : řemeslníci a technicko-hospodářští pracovníci a vybraní pracovníci top managementu. Projekt tvoří 4 klíčové aktivity .                                                     První KA je zaměřena na THP pracovníky a obsahuje 20 typů školení. Výuku povedou odborní interní lektoři z řad firmy a externí lektoři. Školení v 1. KA budou probíhat přímo ve školícím středisku firmy.                                                                     Druhá KA je zaměřena na externí vzdělávání vybraných IT zaměstnanců a několika zaměstanců z top managenmentu. V této KA jsou obsaženy IT kurzy a intenzivní jazykový kurz, celkem 5 kurzů. Výuku budou zajišťovat externí vzdělávací firmy.     Třetí KA tvoří 14 typů školení pro řemeslníky. Výuka bude rozdělena na teoretickou a praktickou část a bude probíhat na vybraných stavbách. Výuka bude zajišťována interními lektory firmy.                                                                                     Čtvrtá KA zohledňuje horizontální téma rovných příležitostí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je směrován ke všem zaměstancům společnosti S.O.K. stavební, s.r.o. v dělnických i řídících pozicích. Je zaměřen na vzdělávání jak v teorii, tak i v praktických dovednostech, u THP pak i zvyšování jazykové gramotnosti.

Příjemce

 • S.O.K. stavební, s.r.o.
 • IČ: 25548484
 • Sídlo:
  • Ulice: Hrotovická-Průmyslová Zóna
  • Číslo popisné: 162
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Střítež
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.sok.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018