Zpět

Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00859

Předmětem zvýšení kvalifikace 190 zaměstnanců společnosti T Machinery a.s. v provozu prostřednictvím realizace kurzů plánovaných v rámci vzdělávacího plánu. V rámci realizace projektu projdou zaměstnanci žadatele školeními dle své pracovní náplně (technická školení, legislativní problematika, počítačových školení). Zároveň realizací projektu dojde k vytvoření inovovaného systému vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro cílovou skupinu, která se skládá ze zaměstnanců naší společnosti z pozic středního managementu, administrativy a dělníků. Výstupem projektu bude 190 úspěšných absolventů kurzů.

Příjemce

 • T Machinery a.s.
 • IČ: 63478773
 • Sídlo:
  • Ulice: Baťovka
  • Číslo popisné: 1285
  • Městská část: Ratíškovice
  • Město: Ratíškovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69602
 • http://www.tmachinery.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018