Zpět

Zvyšování bezpečnosti osob ohrožených obchodováním s lidmi při zapojování na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00163

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí sociálních pracovníků a pracovníků v soc. službách působících v sociálně vyloučených lokalitách a/nebo s lidmi ohroženými sociálním vyloučením o problematice obchodování s lidmi, konkrétně poskytnutím akreditovaného vzdělávacího kurzu "Obchodování s lidmi a vykořisťování. Možnosti pomoci a prevence".V rámci projektu budou cílové skupině předány informace o identifikaci obchodovaných osob, možnostech prevence a základních mechanismech pomoci. Proškolení pracovníci by měli informace o rizicích obchodování a bezpečnostní tipy dále šířit mezi svými klienty a přispívat tím ke zvyšování bezpečnosti skupin ohrožených obchodováním s lidmi při zapojování na trh práce.


Vzdělávací program je koncipován jako dvoudenní (14 hodin), je veden dvěma lektory z řad zaměstnanců organizace La Strada ČR a účastníkům bude poskytován bezplatně. Struktura programu obsahuje informace o aktuální situaci v ČR (obchodování s lidmi), identifikaci obchodované osoby, zvláštnostech při vedení rozhovoru,bezpečnostních aspektech, způsobech prevence a možné spolupráci se státními orgány a dalšími subjeky na prevenci a intervenci.


Indikátory: 12 školení, celkový počet proškolených osob min. 185, z toho 35 v Ústeckém a Libereckém, 30 v Plzeňském, Středočeském a Olomouckém kraji, 25 osob v Karlovarském. 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; Oběti obchodování s lidmi.

Příjemce

  • La Strada Česká republika, o.p.s.
  • IČ: 25656317
  • Sídlo:
    • Ulice: P.O.Box 305
    • Město: Praha 11121
  • http://www.strada.cz/cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018