Zpět

Zvyšování kvalifikace, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců divize plošných spojů společnosti Gatema s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00098

Společnost Gatema s.r.o. se zabývá výrobou desek plošných spojů. Strategickým cílem dalšího rozvoje firmy je odvětvové vymezení se oproti tuzemské a zahraniční konkurenci. Toto vymezení spočívá ve vysoké kvalitě, orientaci na výrobu složitých, vícevrstvých desek plošných spojů prototypových zakázek s extrémně krátkými dodacími termíny. Technická náročnost, vysoká kvality a maximální rychlost přináší společnosti značný prostor na trhu.


Pro zvládnutí popsaných principů je nezbytné neustále zvyšovat kvalifikaci, profesní dovednosti a znalosti zaměstnanců divize plošných spojů, čehož společnost dosáhne realizací projektu.


Projekt je zaměřen na vybrané zaměstnance divize PS, které pro svou práci potřebují značně specifické školení. Realizace tohoto projektu přispěje ke flexibilnímu a profesně vzdělanému zaměstnaneckému týmu, který je nutným předpokladem pro zvládnutí daných principů. Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím specifických školení realizovaných dodavateli se specifickým zaměřením na oblast výroby desek plošných spojů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2013 - 30. 4. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Gatema s.r.o.
 • IČ: 60749954
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkova
  • Číslo popisné: 2507/18
  • Městská část: Boskovice
  • Město: Boskovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68001
 • http://www.gatema.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018