Zpět

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti eD´ system Czech, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01546

V rámci projektu bude realizováno 8 klíčových aktivit:


ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


- cílem je řídit a koordinovat všechny projektové aktivity tak, aby byly splněny všechny stanovené cíle, proškoleny všechny plánované kurzy a zavedena statistika rovnosti žen a mužů v podniku.PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE PERSONÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ


- cílem je proškolení 19 témat zaměřených na oblast personalistiky, přijímání a hodnocení zaměstnanců, ekonomické stability podniku, účetnictví a mzdové problematiky. Cílovou skupinou jsou pracovníci personálního a ekonomického oddělení společnosti.PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE Z ODDĚLENÍ NÁKUPU


- cílem je proškolení 9 témat zaměřených na zahraniční obchod a problematiku nákupu. Cílovou skupinou jsou pracovníci nákupního oddělení.PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE MARKETINGOVÉHO ODDĚLENÍ


- cílem je proškolení 5 témat zaměřených na event marketing, B2B marketing, produktový marketing a další marketingové oblasti. Cílovou skupinou jsou pracovníci marketingového oddělení.PROGRAM KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ


- cílem je proškolení 10 témat zaměřených na oblast procesního a projektového řízení, kompetenční modely a controlling v rámci jednotlivých oddělení. Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci napříč firmou.PROGRAM JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ


- cílem je rozvoj jazykových dovedností cílové skupiny, kterou jsou vybraní zaměstnanci napříč firmou. Výuka bude zaměřena na anglický jazyk ve třech úrovních (mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí).PROGRAM PC DOVEDNOSTÍ


- cílem je proškolení 2 témat zaměřených na MS Excel. Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci napříč firmou.ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


- cílem je začlenění gender statistiky o zastoupení žen a mužů v podniku a vytvoření plánu rovnosti.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je cca 110 zaměstnanců společnosti, kteří představují celkem 82 % zaměstnanců firmy. Pracovníci jsou dle svého profesního zaměření rozdělení do těchto skupin:; - pracovníci oddělení nákupu (43); - pracovníci oddělení obchodu (40); - pracovníci oddělení marketingu (9); - pracovníci ekonomického oddělení (14); - pracovníci personálního oddělení (2); - ostatní (2)

Příjemce

 • eD´system Czech, a.s.
 • IČ: 47974516
 • Sídlo:
  • Ulice: Novoveská
  • Číslo popisné: 95/11
  • Městská část: Mariánské Hory
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.edsystem.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018