Zpět

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve společnostech LPP Retail a Artman Mode

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01294

Předmětem projektu bylo školení zaměstnanců společnosti LPP Retail Czech Republic, s.r.o. , která byla žadatelem a Artman Mode s.r.o., která byla v projektu partnerem a je sesterskou společností žadatele. Obě společnosti působí v oblasti prodeje oblečení a módních doplňků. Společnosti vlastní řetězec prodejen s působností po celé ČR. Pro společnost je velmi důležitý kontakt se zákazníkem, a proto je nezbytné, aby měla kvalifikované zaměstnance na všech úrovních společnosti. V rámci realizace projektu bylo realizováno komplexní vzdělávání klíčových zaměstnanců obou společností. Cílem projektu bylo také sjednocení a zintenzivnění systému vzdělávání v obou společnostech, k čemuž přispěla také skutečnost, že školen byl i interní lektor společnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou byli zaměstnanci společností LPP Retail a Artman Mode. Kurzy byly navrženy tak, aby měly přínos pro všechny zaměstnance na všech úrovních společnosti.; ; Mezi nejdůležitější skupiny zaměstnanců byly identifikováni:; ; RM - regionální manažer, který je zodpovědný za chod prodejen ve svěřeném regionu po obchodní stránce a provozní stránce.; ; RVM - Regionální Visual Merchandiser, který je zodpovědný za prodejny ve svěřeném regionu po vizuální stránce, dodržování VM standardů společnosti, aktuální design prodejny, slevové akce atd.; ; I.prodavač - senior prodavač, který zastupuje management prodejny /manažera, zástupce manažera/ v době jejich nepřítomnosti. V době přítomnosti managementu je klasickým prodavačem.; ; VM- visual merchandiser - dekoratér - stará se o dodržování VM standardů jednotlivých prodejen.; ; Manažer - vedoucí prodejny, zodpovědný za chod jednotlivé prodejny, dodržování všech standardů společnosti.; ; Ve společnosti LPP Retail Czech Republic, s.r.o. bylo zaměstnáno 288 zaměstnanců, z toho 182 žen. Cca 30% zaměstnanců bylo ve věku do 25let. Zaměstnanci z CS byli do projektu zapojeni již v přípravné fázi, kdy byli seznámeni s potřebou zavedení systému vzdělávání a byli dotázáni na jejich vlastní požadavky a očekávání.; ; Ve společnosti Artman Mode bylo zaměstnáno 47 zaměstnanců, stejně jako u společnosti LPP tvořili cca 30% zaměstnanců pracovníci do 25let.; ; Cílová skupina byla do projektu zapojena aktivní účastí na jednotlivých kurzech. Každý zaměstnanec měl stanoven svůj vzdělávací plán a harmonogram na celou dobu realizace projektu. Zaměstnanci byli motivováni návazností vzdělávacích aktivit na odměnový systém společnosti.

Příjemce

 • LPP Retail Czech Republic, s.r.o.
 • IČ: 26698714
 • Sídlo:
  • Ulice: Prosecká
  • Číslo popisné: 852/66
  • Městská část: Prosek
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000
 • https://www.reserved.cz/index.html

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018