Zpět

Zvyšování kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců firmy ZAHAS s.r.o. v oblasti požární techniky a zařízení pro evakuaci a řešení mimořádných událostí

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00109

Zapojení cílové skupiny do projektu se projeví především účastí zaměstnanců na školeních a hodnocením vzdělávacích aktivit. Vzdělávací plán tohoto projektu byl nastaven ve spolupráci s cílovou skupinou a na základě jejich vzdělábacích potřeb.


Pracovníci si velmi dobře si uvědomují, že rozšíření jejich odborných znalostí a dovedností i v dalších oblastech výroby bude mít pozitivní vliv na udržení jejich pracovních míst a kvalitu odváděné práce.


Vícedenní kurzy v rámci obecného vzdělávání budou mít dopad na stmelení pracovního kolektivu.


Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení, prohloubení a aktualizaci znalostí a dovedností našich zaměstnanců, čímž bude posílena efektivita a produktivita naší výroby.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: cca 24 zaměstnanců naší společnosti

Příjemce

 • ZAHAS s.r.o.
 • IČ: 60775840
 • Sídlo:
  • Ulice: Trnávka 37
  • Město: Lipník nad Bečvou VII 75131
 • http://www.zahas-sro.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018