Zpět

Zvyšování kvality činnosti OSPOD Kopřivnice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00098

Projekt si klade za cíl vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů soc.práv.ochrany s rodinami a dětmi, což je nezbytný předpoklad pro aktivity veřejných orgánů v oblasti soc.integrace osob ohrožených soc. vyloučením. Projekt je zaměřen na podporu naplnění standardů kvality soc.-právní ochrany, kterými jsou dle § 9a zák. č.359/1999 Sb., o soc.-právní ochraně dětí, v platném znění povinny se řídit orgány soc.právní ochrany. Standardy kvality soc.-právní ochrany jsou souborem kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon soc.právní ochrany dětí. Jde zejména o standardizaci procesních postupů práce s klienty (tzn. postupy práce, naléhavost a přidělení případu, efektivní využití metod soc.práce). Dále standardizace personál. postupů (tzn. kvalifik.kritéria).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. ; V rámci projektu dojde ke zvyšování odborných znalostí pracovníků v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce.

Příjemce

 • Město Kopřivnice
 • IČ: 00298077
 • Sídlo:
  • Ulice: Štefánikova
  • Číslo popisné: 1163/12
  • Městská část: Kopřivnice
  • Město: Kopřivnice
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74221
 • http://www.koprivnice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018