Zpět

Zvyšování kvality poskytované péče vzděláváním zaměstnanců Domu pro seniory Uničov, s.r.o

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00099

Náplní projektu je realizace 40 akreditovaných vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastní zaměstnanci Domu pro seniory Uničov, tj. 1 sociální pracovník, 14 pracovníků v sociálních službách a 2 vedoucí pracovníci. Díky tomu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb, posílení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce, zvýšení jejich kvalifikovanosti a odbornosti, a ke zlepšení a zefektivnění pracovních procesů a pracovní pohody zaměstnanců.Realizace projektu a jeho financování ze zdrojů ESF řeší zjištěné nedostatky v poskytování sociálních služeb a v dalším vzdělávání zaměstnanců. Těmito nedostatky jsou nesystémovost vzdělávání, nízká provázanost vzdělání s praxí, finanční náročnost vzdělávání, a možný vznik nejednotnosti v charakteru poskytovaných služeb.Cílů projektu bude dosaženo realizací projektu po dobu 21 měsíců. Během tohoto období budou zaměstnanci vzděláváni v oblastech řízení, organizace a vnitřních procesů v sociálních službách, v komunikaci s uživateli poskytované služby, a v dalších kvalifikačních dovednostech, které zaměstnanci využijí přímo při práci s uživateli. 


Pro naplnění cílů projektu budou vybírány výhradně kurzy s platnou akreditací MPSV. Realizaci projektu zajistí tříčlenný realizační tým (hlavní manažer a koordinátor, finanční manažer, asistent). Vzdělávání a realizace projektu je rozdělena do tří klíčových aktivit. Výsledkem projektu bude 262 úspěšnýchabsolventů kurzů.


Udržitelnost nastavených standardů a další zvyšování kvality služeb a kompetencí zaměstnanců bude po skončení financování projektu z ESF zajištěna dalším výhledovým plánováním potřeb vzdělávání zaměstnanců adalšími investicemi do vzdělávání, kterými bude Dům pro seniory Uničov moci přispívat zaměstnancům a podporovat je v dalším vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří:; zaměstnanci Domova Pro seniory Uničov, s.r.o. - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Příjemce

 • Dům pro seniory Uničov, s.r.o.
 • IČ: 28633342
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 1106
  • Městská část: Dolní Sukolom
  • Město: Uničov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78391

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018