Zpět

zvyšování kvality služeb o.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných příslušníků uživatelů služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00058

Při realizaci tohoto projektu se budeme věnovat dvěma cílovým skupinám - zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným příslušníkům našich uživatelů.Zaměstnancům sdružení umožníme díky projektu realizovat vzdělávání, které jim pomůže lépe vykonávat jejich práci.Každý zaměstnanec má definovány své silné a slabé stránky při práci s uživateli, a vybrány kurzy, které by mu měly pomoci slabé stránky posílit.  Bohužel současná finanční situace organizace neumožňuje financovat veškeré  vzdělávání které by zaměstnanci potřebovali a realizace tohoto projektu nabídne možnost doplnit mezery. Ať už jde o získání ucelených informací k jednotlivým standardům sociálních služeb, nebo o posílení některých - zejména komunikačních-  dovedností. Vzhledem k tomu že pracujeme s duševně nemocnými, naši terapeuti se nezřídka setkávají s agresivními reakcemi, musí komunikovat s nespolupracujícími klienty, řešit konfliktní situace apod. Se všemi těmito situacemi by jim mělo pomoci akreditované vzdělávání,které budeme moci zrealizovat díky tomuto projektu.Pokud jde o rodinné příslušníky, komplexní edukace pro ně úplně schází. Tento projekt jim poskytne jedinečnou možnost získat ucelené informace o životě s duševním onemocněním od odborníků. Zároveň jim také umožní získané informace konzultovat s pracovníkem Fokusu, který zná jejich konkrétní situaci. Dostatek informací je nezbytným prvním krokem k tomu, aby rodina byla schopna zpracovat trauma které duševní nemoc některého z jejích členů přináší, a aby "ti zdraví" členové rodiny mohli pokračovat ve svém vlastním pracovním i osobním životě.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci všech sociálních služeb Fokusu, konkrétně se jedná o 11 pracovníků v sociálních službách a 5 sociálních pracovníků ve službách Sociálněterapeutické dílny, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně aktivizační služby.

Příjemce

 • Fokus Liberec občanské sdružení
 • IČ: 46749411
 • Sídlo:
  • Ulice: Nezvalova
  • Číslo popisné: 662/18
  • Městská část: Starý Harcov
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46015

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018