Zpět

Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00049

Středočeský kraj se dlouhodobě věnuje procesům směřujícím ke zkvalitnění sociálních služeb. Aktivity započaly v roce 2004 a vzdělávání bylo zaměřené na příspěvkové organizace zřizované krajem (PO). V průběhu aktivit se prokázalo, že je nutné zajistit pokračování ve vzdělávání a prohlubování kvality; je nutné pokračovat v procesech směřujících k přeměně nevyhovujících služeb; dlouhodobá podpora je nutná; je poptávka po vzdělávání dalších poskytovatelů služeb. Nyní realizovaný projekt se zaměřuje na všechny PO zřizované krajem; na poskytovatele pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nezřizované krajem; na poskytovatelé pečovatelské služby; sociální pracovníky obcí a kraje. Proškolení zaměstnanců umožní zvýšit kvalitu a provázanost služeb. Projekt se nezaměřuje na zaměstnance všech sociálních služeb v SK (např. na služby soc. prevence). Cílem projektu je vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče) a nepřímo také zaručit i uživatelům kvalitní a bezpečné sociální služby. Dojde ke vzdělání pracovníků prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit, k vytvoření podkladů pro kvalitní poskytování služeb, k podpoře managementu dobrovolnictví / programů apod. Cíle projektu budou dosahovány prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit prohlubujících kvalitu - akreditované kurzy; konzultace na místě; cvičné audity; apod. Klíčové aktivity budou zajištěny dodavatelsky na základě vypsaných výběr. řízení. Doba realizace 24 projektu měsíců.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2013
  • Cílová skupina: - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám; ; - Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018