Zpět

Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/05.00040

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, a to prostřednictvím vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků. Dále na klíčové oblasti, které je nutno podpořit za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, např. stáže nebo výcvik VTI instruktorů. Projekt se zaměřuje také na nápravu případných nedostatků v interních procesech, které budou identifikovány na základě aktivity konzultace standardů kvality sociálních služeb. Tím bude dosaženo pokrytí všech klíčových aktivit zajišťujících kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb. Projekt svými aktivitami souhrnně řeší rezervy v oblasti vzdělávání a také v dalších oblastech, které mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb ve ZK. Realizací projektu bude nastaven systém vzdělávání, který přispěje k větší erudovanosti zaměstnanců pracujících s klienty, budou zavedeny nové formy rozvoje pracovníků i služeb, které umožní implementovat moderní nástroje a přístupy do organizací prostřednictvím přenosu best practise. Současně umožní přivést do regionu odborníky, za nimiž bylo nutno dojíždět do vzdálených míst, což vedlo k nízkému využívání kvalitních kurzů. Posílení kompetentnosti a erudovanosti pracovníků povede i ke zvýšení společenské prestiže sociální práce, která je v současné době nízká. Díky aktivitám projektu dojde ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území ZK a zlepšení sociálních služeb a další pomoci, která je poskytována osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2010 - 30. 11. 2012
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb (sociální pracovníci působící na krajském úřadě, na pověřených obecních úřadech a na; obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají činnosti ve smyslu § 109 zákona o sociálních; službách).; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám (Jedná se o sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ve ZK, kteří se podílejí na přímé práci s; uživateli).

Příjemce

 • Zlínský kraj
 • IČ: 70891320
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 21
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018