Zpět

Zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců firmy Ulimex spol. s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00932

Z interní analýzy vzdělávacího systému zaměstnanců firmy byly definovány znalostní nedostatky zaměstnanců,které snižují výrobní efektivnost a komplexní fungování firmy,čímž je celkově ohrožena konkurenceschopnost firmy na trhu a její další rozvoj.Šetření proběhlo prostřednictvím dotazníků napříč celou firmou.Zásadní nedostatky byly definovány v ovládání inter. ekonom. softwarového programu,v ovládání IT,orientaci v legislativních novelizacích a v celkově nízké znalostní úrovni zaměstnanců.Struktura škol. aktivit byla vymezena na základě požadavků VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, kteří stanovili možnosti rozvoje zaměstnanců na základě prac. náplní, produktivity práce a výrob.efektivnosti. INTERNÍCH LEKTORŮ,kteří vyhodnotili dosavadní úspěšnost realizace škol. aktivit (př.při výuce IT byly zjištěny nedostatky se základ. softwar.programy atd). Pro přesné analyzování vzděláv. potřeb proběhlo v rámci analýzy dotazníkové šetření,mezi ZAMĚSTNANCI,napříč celou firmou.Touto metodou bylo eliminováno riziko nezájmu o školicí aktivity.V rámci projektu bude realizováno 7 KA zaměřených na vzdělávání a 1 KA pro implementaci principů RP do inter. dokumentů firmy.Vzdělávání je komplexně zaměřeno na všechny zaměstnance firmy (dělníci,THP,manažeři) a obsahově nabízí zejména zvyšování odborné kvalifikace (softwar.školení;finanční managem.;odborné školení v projektování,energetice,svařování,legislativě;odborné kvalifikace vyplývající ze zákona),vycházející z ročních plánů školení a provedeného průzkumu vzdělávacích potřeb ve firmě.Pro realizaci projektu byl stanoven odborný a kvalifikovaný projekt.tým, jehož osoby mají zkušenosti s koordinováním vzděláv. aktivit, motivováním zaměstnanců a s vedením projektů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina zaměstnanců zahrnuje osoby ohrožené na trhu práce (do 25 let a osoby nad 50 let), kteří budou proškoleni zejména v odborných kurzech a pro komplexnost získají i vzdělávání obecného charakteru.

Příjemce

 • ULIMEX, spol. s r .o.
 • IČ: 14864878
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 94/209
  • Městská část: Klíše
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018