Zpět

Zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců JOSTA VSETÍN, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00052

V rámci přípravné fáze projektu bylo provedeno šetření vzdělávacích potřeb zaměstnanců, požadavků vedení s ohledem na strategii firmy. Na jejím základě byly vytvořeny klíčové aktivity projektu: vzdělávání na výrobních zařízeních, v technickém zařízení budov, v pracovních postupech, v odborných ICT programech, v účetnictví a právu. Na základě vyhodnocení rovnosti dojde v rámci klíčové aktivity Rovné příležitosti žen a mužů k zakomponování tématu rovných příležitostí do Pracovního řádu a k systematickému sledování zastoupení žen a mužů na jednotlivých úrovních podniku.


Stanovených cílů žadatel dosáhne proškolením zástupců cílové skupiny. V projektu dojde jak k vlastní tvorbě interních kurzů (lektorem takto vytvořených interních kurzů bude také interní školitel), tak k nákupu vzdělávacích aktivit (lektorem bude externí školitel).


Školení bude realizováno převážně uzavřenými školeními v sídle žadatele, doplňkově také účastí na otevřených kurzech.


Projekt bude trvat 24 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou tohoto projektu je 57 zaměstnanců firmy. Podle pracovní pozice se rozdělují na: 28 THP (projektový manažeři, obchodníci, technologové, mistři dílny, účetní, atd.) a 29 dělníku.; ; POHLAVÍ: ; 11 žen ; 46 mužů; ; VĚK: ; 7 osob do 25 let; 45 osob od 26 do 49 let; 5 osob nad 50 let ;

Příjemce

 • JOSTA VSETÍN, s. r. o.
 • IČ: 47674385
 • Sídlo:
  • Ulice: 4. května
  • Číslo popisné: 1159
  • Městská část: Vsetín
  • Město: Vsetín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75501
 • http://www.josta.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018