Zpět

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců společnosti OLYMP Most s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00103

Tento projektprojekt Ucelený soubor aktivit, které vedou k jasně definovanému cíli.více se skládá z níže uvedených klíčových aktivit:


Interní školení – Výroba statorů pro servomotory od výkonu 0,2 kW do 31,4 kW – výroba statorového vinutí a kompletace elektrických statorů typu SB6 – A, B, C, D, E a SBU405, 407, 409, 411, 414, 419.


Interní školení – Výroba statorů pro bezpřevodové výtahové stroje a momentové motory od výkonu 3,7 kW do 400 kW, převážně pro pohonové statory typu SBXSGS1, 2, 3, SBXSGS08.1,2,3.


Interní školení – Měření statorů, metody měření, nastavení měřícího přístroje.


Obecné vzdělávání – školení manažerských dovedností


Obecné vzdělávání – školení IT dovedností – Excel pro pokročilé


 


Obecné vzdělávání – software POHODA

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti OLYMP Most s.r.o.

Příjemce

 • OLYMP Most s.r.o.
 • IČ: 25000799
 • Sídlo:
  • Ulice: Třebušická
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Komořany u Mostu
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018