Zpět

Zvyšování odbornosti a rozvoj řízení lidských zdrojů v ECOTEX s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00666

Společnost ECOTEX s.r.o. získala dotaci na projekt: Zvyšování odbornosti a rozvoj řízení lidských zdrojů v ECOTEX s.r.o., CZ.1.04/1.1.02/94.00666, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Jedná se o projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců, jehož cílem je komplexní profesionalizace systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti ECOTEX s.r.o. s aplikací moderních metod z oblasti personálního řízení (kompetenční modely, e-learning aj.). Projekt vytvoří podmínky pro zavedení a udržení systému odborného i obecného vzdělávání zaměstnanců, který podpoří trvalé zvyšování konkurenceschopnosti společnosti. Nový vzdělávací modul vychází ze strategie společnosti, z výsledků mapování stávajících kompetencí zaměstnanců a ze závěrů ročního hodnocení zaměstnanců a zahrnuje opatření na co nejefektivnější využívání investic do lidských zdrojů. Kromě externího vzdělávání zajištěného dodavatelsky, definuje nový systém také roli interních lektorů ve vzdělávání zaměstnanců. Do interního vzdělávání budou zapojeni také dlouholetí, zkušení zaměstnanci, kteří budou působit jako mentoři pro předávání know-how a zkušeností mladším kolegům. Projekt bude řešit také implementaci konceptu rovných příležitostí žen a mužů do firemní kultury společnosti.


Zdeňka Hrdinová, manažerka projektu


Pavel Trunec, koordinátor projektu

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 66 zaměstnanců, kteří budou v rámci projektu vzděláváni na základě vstupního vyhodnocení jejich kvalifikačních předpokladů a požadovaných kompetencí pro realizaci strategie zaměstnavatele. Předpokládá se zapojení těchto zaměstnanců:; - 26 zaměstnanců kategorie THP; - 40 výrobních dělníků

Příjemce

 • ECOTEX s.r.o.
 • IČ: 63216141
 • Sídlo:
  • Ulice: Dráby
  • Číslo popisné: 785
  • Městská část: Vysoké Mýto
  • Město: Vysoké Mýto
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56601
 • http://www.ecotex.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018