Zpět

Zvyšování odborných znalostí a kompetencí lékařských, nelékařských a podpůrných pracovníků nemocnice

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01416

Projektové aktivity reagují na následující analýzu současné situace:


* Silné konkurenční prostřední v oboru zdravotnictví a nemožnost udržet špičkovou úroveň v poskytování zdravotnické péče bez celoživotně se vzdělávajících zdravotnických pracovníků.


* Přístup ke vzdělávání zaměstnanců je nezbytné řešit více systémově než tomu bylo dosud.


* Oblasti vzdělávání je nutné realizovat cíleně, zaměřovat se na obecné i odborné vzdělávání, které má vazbu na současnou pracovní pozici zdravotnického personálu (osoby nad 50let) nebo očekávanou pracovní pozici (osoby do 25let).


* Projekt bude vytvářet nový ucelený systém vzdělávání zdr. personálu v naší nemocnici.


* Vzdělávací moduly budou přizpůsobovány aktuálním potřebám zaměstnanců na různých typech prac. pozic a v průběhu projektu bude kvalita vzdělávacích modulů vyhodnocována (formou zpětné vazby od účastníků).


* Důraz bude kladen na interaktivní formu výuky a na učení se prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.


* Systém vzdělávání bude implementován do relevantních vnitřních předpisů nemocnice.


* Systém vzdělávání bude provázán s hodnocením, motivací a profesním růstem zaměstnanců nemocnice (účastníků projektu).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci: ; * STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL: 90 osob; * LÉKAŘSKÝ PERSONÁL : 30 osob

Příjemce

 • Česko – německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.
 • IČ: 64827232
 • Sídlo:
  • Ulice: Závišova
  • Číslo popisné: 2518/20
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000
 • http://www.nemocnice.vrchlabi.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018