Zpět

Zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti STAPPERT ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00479

Projekt zajišťuje komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti STAPPERT ČR. Vzdělávání je ve společnosti nedílnou součástí systému rozvoje lidských zdrojů.Konkrétní požadavky na vzdělávání v rámci tohoto projektu vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb. V rámci analýzy byl hodnocen dosavadní systém vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a byly definovány požadované úpravy a nové vzdělávací potřeby. Analýza zjistila odborné a kvalifikační nedostatky u zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích společnosti a nutnost vytvoření nového vzdělávacího plánu. Obsahem projektu je:1. vytvoření firemního plánu vzdělávání zaměstnanců včetně přípravy podnikových lektorů2. odborný rozvoj zaměstnanců zaměřený na prohloubení a rozšíření odborné kvalifikace a doplnkově klíčových dovedností potřebných pro výkon práce3. vzdělávání zaměstnanců nad 50 a do 25 let4. téma rovných příležitostí žen a mužůProjekt bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit, všechny klíčové aktivity se týkají obecného vzdělávání. Celková délka projektu bude 24 měsíců, jednotlivé klíčové aktivity a jejich moduly budou absolvovány průběžně, tak aby nenarušovaly chod společnosti. Mezi jednotlivými tréninky bude čas na aplikaci nových poznatků a dovedností v praxi.STAPPERT ČR je obchodní společnost, tomu odpovídá skladba a obsah jednotlivých klíčových aktivit. Obsah klíčových aktivit bude šitý na míru, k zajištění komplexního vzdělávání využijeme všech dostupných zdrojů, tedy různých metod a stylů vzdělávání. Cílů projektu dosáhneme jeho důkladnou přípravou, která vychází z analýzy vzdělávacích potřeb a průběžným sledováním a vyhodnocováním jeho výsledků.Realizace projektu bude v kompetenci realizačního týmu za aktivní spolupráce managementu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2014
 • Cílová skupina: zaměstnanci včetně zaměstnanců ve věku do 25 let a nad 50 let

Příjemce

 • TAPPERT Česká republika spol. s r.o.
 • IČ: 60727624
 • Sídlo:
  • Městská část: Otmarov
  • Město: Otmarov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
 • http://www.lega.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018