Zpět

Zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců společnosti GEBAS atelier architects s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00336

V rámci realizace, která činí 24 měsíců, bude podpořeno 20 zaměstnanců společnosti, jejichž vzdělávací potřeby byly prozkoumány v rámci vstupní analýzy a strategických záměrů naší společnosti.


Na financování tohoto projektu bude v plném rozsahu využita veřejná podpora v rámci podpora de minimis.


Cílem projektu je dodat jeho účastníkům nové znalosti a inovace v oboru naší činnosti, kdy jde o oblast architektury, urbanismu a projektování, detailněji rozepsáno v klíčových aktivitách, což by se mělo projevit ve zvýšení odbornosti a výkonnosti našich pracovníků, zlepšit jejich adaptabilitu na trhu práce, hodnotu a konkurenceschopnost, a tím přeneseně také zvýšit konkurenceschopnost naší firmy.


Vzdělávacího procesu se zúčastní tyto profesní skupiny: projektanti 8 osob, architekti 10 osob a obchodníci 2 osoby.


Vzdělávání svých zaměstnanců věnujeme náležitou pozornost. Jedná se jak o vzdělávání všeobecné, tak především o vzdělávání odborné. Průběžně proto analyzujeme potřeby vzdělávání jednotlivých výše uvedených skupin pracovníků naší firmy v rámci nastavené strategie jejich profesního rozvoje, jejíž součástí jsou rovněž aktivity tohoto projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou námi předkládaného projektu je 20 zaměstnanců společnosti GEBAS atelier architects s.r.o.; Dle profesního zařazení se jedná o tyto zaměstnance:; - obchodníci, 2 osoby; - projektanti, 8 osob; - architekti, 10 osob.

Příjemce

 • GEBAS atelier architects s.r.o.
 • IČ: 28849442
 • Sídlo:
  • Ulice: Národní
  • Číslo popisné: 138/10
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.gebasatelier.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018