Zpět

Zvyšováním kvalifikační úrovně našich zaměstnanců bojujeme proti prohlubování sociální exkluze na trhu práce v důsledku globalizace

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00089

Smysl projektu je v jeho pozitivním vlivu na trh práce, tj. zvyšováním kvalifikační úrovně 173 osob – zaměstnanců společnosti - prostřednictvím 10 vzdělávacích klíčových aktivit (jejich předmětem jsou odborná školení zaměřená na zvýšení odbornosti manažerů, zaměstnanců oddělení obchodu, nákupu, credity, financí, marketingu, reklamací, logistiky, informačních technologií a odborných asistentek), totiž bojujeme proti prohlubování sociálního vyloučení z trhu práce. Projekt bude mít pozitivní dopad také na ochranu zaměstnanců před diskriminací na pracovišti. K tomu poslouží nově vytvořený antidiskriminační program proti nerovnému zacházení. Jeho součástí bude mj. stanovení osoby odpovědné za řešení stížnosti spojených s diskriminačním chováním.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro 173 našich zaměstnanců ze 4 krajů. Při jejich výběru byl kladen důraz mj. na to, aby zde byly osoby, které na trhu práce kromě jiného reprezentují znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Tzn. ženy (cílová skupina je ze 49 % tvořena ženami), osoby starší 50 let obecně (4 %), ženy starší 50 let (3 %), absolventi, respektive osoby mladší 25 let (9 %). Z výstupů projektu budou těžit zaměstnanci z následujících pracovních pozic - management a odborné asistentky, oddělení obchodu, nákupu, credity, financí, marketingu, reklamace, logistiky a IT.

Příjemce

 • AT Computers a.s.
 • IČ: 61672599
 • Sídlo:
  • Ulice: Těšínská
  • Číslo popisné: 1970/56
  • Městská část: Slezská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 71000
 • http://www.atcomp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018