Zpět

ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A ČLENŮ

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00059

Projekt je zaměřen na rodinné systémy, kde alespoň jedna osoba onemocněla duševním onemocněním. 


 Podpora v sociálních službách je často poskytována pouze klientovi z registrované cílové skupiny. Další členové rodin jsou péčí nebo i soužitím s osobou s duševním onemocněním velmi psychicky zatíženi a potřebují podporu v podobné míře, jako dotyčná osoba.V projektu zrealizujeme klíčové aktivity, kterými napomůžeme zvýšení kvality života rodin s duševně nemocnými osobami, kdy hodnotícím kritériem bude dopad přímo na duševně nemocného. Naplánovány jsou následující aktivity:


 - kurz krizové intervence pro naše 2 zaměstnance. V přímé intervenci s rodinami může často dojít ke krizovým situacím, kde bude potřeba pracovníka proškoleného v krizové intervenci.


  -Partnerský a rodičovský kurz pro rodiny, kde nejméně jedna osoba onemocněla duševním onemocněním. Proběhne individuální i skupinovou formou. Účastníci budou seznamováni s limity duševního onemocnění, s přístupem k nemocnému, edukace směrem k motivaci léčby nemocného a možnostmi další pomoci.


  -Kurz pro rodiny dětí s nemocí autistického spektra. Proběhne individuálně a skupinově. Rodiče budou edukováni směrem ke specifikům diagnózy jejich dětí, dále se budou učit komunikovat o tomto problému s dalšími členy rodiny, s širším okolím, se školou a podobně.


  -Předporodní a rodičovská poradna pro osoby s duševním onemocněním bude klienty seznamovat s průběhem těhotenství a porodu, období náročného pro každou ženu a budou řešeny otázky vztahující se k rodičovství v kontextu s duševním onemocněním.


 -Seminář pro pracovníky v sociálních službách zaměřený na poskytování podpory rodinám s duševně nemocnými osobami. Naše dosavadní a v projektu nově získané zkušenosti z přímé práce s rodinami klientů poskytneme formou seminářů pracovníkům dalších organizací a vzájemně s nimi nasdílíme dobrou praxi.


  V projektu budou podpořeny osoby s duševním onemocněním, osoby pečující o osobu blízkou a sociální pracovníci.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: - Osoby s chronickým duševním onemocněním; - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; - Osoby pečující o osobu blízkou

Příjemce

 • Občanské sdružení Modré dveře
 • IČ: 22768602
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Smiřických
  • Číslo popisné: 39
  • Městská část: Kostelec nad Černými lesy
  • Město: Kostelec nad Černými lesy
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28163
 • http://www.modredvere.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018