Zpět

"Pracující rodiče" aneb dětský klub a příměstské tábory na ZŠ Budišov

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016370

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení dostupnosti zajištění péče o děti 1. stupně mimo školní vyučování a tím posílit pozici rodičů těchto dětí na trhu práce v regionu Budišova. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pokračování zavedeného dětského klubu "Zetko" i příměstských táborů. Tyto zařízení poskytnou tolik potřebnou kapacitu pro hlídání dětí na malé vesnici v rámci školního roku i během hlavních prázdnin. Projekt bude realizován po dobu 18 měsíců, od 1.7.2021 do 31.12.2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Základní škola Budišov - příspěvková organizace
 • IČ: 70283915
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 221
  • Město: Budišov
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67503

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 019 094,18
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 356 310,74

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
1. 4. 2022