Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009403
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
19. 08. 2018
 

Částečné úvazky pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009401
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
19. 08. 2018
 

FREE rodiče, COOL děti

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009444
Datum zahájení: 01. 08. 2018

 
19. 08. 2018
 

Podpora pracovní integrace osob s nízkou kvalifikací ve Valašském Meziříčí a přilehlém okolí

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009157
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
19. 08. 2018
 

Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007803
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
16. 08. 2018
 

Školní klub pro děti 1. stupně v Úprkovce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008039
Datum zahájení: 01. 07. 2018

 
16. 08. 2018
 

Podpora zaměstnanosti rodičů s dětmi na 1. stupni ZŠ na ústecku - Dětský klub MOLEKULA

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008020
Datum zahájení: 01. 07. 2018

 
16. 08. 2018
 

LPT pro DDM Kamarád Česká Třebová

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009260
Datum zahájení: 01. 04. 2018

 
16. 08. 2018
 

Otevřeno všem

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008091
Datum zahájení: 01. 10. 2019

 
16. 08. 2018
 

KK - Klub Kutilka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009266
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
16. 08. 2018
 

Dětský klub a příměstské tábory ZŠ Na Radosti

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007957
Datum zahájení: 01. 08. 2018

 
16. 08. 2018
 

Dětský klub Základní škola Vacenovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007902
Datum zahájení: 01. 08. 2018
Datum ukončení: 31. 07. 2021

 
16. 08. 2018
 

Děti v akci II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007908
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
16. 08. 2018
 

Zařízení péče o děti a příměstské tábory

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007526
Datum zahájení: 01. 06. 2018

 
16. 08. 2018
 

Zvýšení dostupnosti poradenství a sociální práce pro osoby v nepříznivé sociální situaci v Pelhřimově

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009338
Datum zahájení: 01. 10. 2018

 
16. 08. 2018
 

Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK - II."

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847
Datum zahájení: 01. 07. 2018

 
16. 08. 2018
 

Centrum podpory rodiny

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007529
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
16. 08. 2018
 

Dluhové poradenství v Občanské poradně Vsetín

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009111
Datum zahájení: 01. 01. 2019

 
16. 08. 2018
 

Komplexní program podpory ke znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009164
Datum zahájení: 01. 10. 2018

 
16. 08. 2018
 

Příměstské tábory DDM

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009673
Datum zahájení: 01. 10. 2018

 
16. 08. 2018