Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Rozšíření charitních služeb prevence v Mostě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007747

 
17. 01. 2018
 

Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0008164

 
02. 01. 2018
 

Společně na svobodu

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920

 
31. 12. 2017
 

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240

 
31. 12. 2017
 

Dětská skupina Klíček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006724

 
28. 12. 2017
 

Předcházení sociálnímu vyloučení pachatelů trestných činů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007779

 
27. 12. 2017
 

OSVČ jako prekérní práce aneb zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269

 
27. 12. 2017
 

Dluhová poradna

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774

 
27. 12. 2017
 

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007755

 
24. 12. 2017
 

Poradenství pro občany - odborné sociální poradenství

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007217

 
24. 12. 2017
 

Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007296

 
21. 12. 2017
 

"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007285

 
21. 12. 2017
 

Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008941

 
21. 12. 2017
 

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713

 
21. 12. 2017
 

O krok blíž

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007076

 
21. 12. 2017
 

DNZ Bystré - transformace pobytových služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323

 
21. 12. 2017
 

Příprava transformace a TP Zámečku Střelice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007318

 
21. 12. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců Nano4people s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004527

 
21. 12. 2017
 

Podnikové vzdělávání ve společnosti Priessnitzovy léčebné lázně

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005602

 
21. 12. 2017
 

Podpora komunitní služby chráněné bydlení v rámci procesu transformace Domova na hradě Rychmburk

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007319

 
21. 12. 2017