Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Rozvoj nástrojů strategického řízení a vzdělávání úředníků v podmínkách statutárního města Mladá Boleslav

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010015
Datum zahájení: 01. 12. 2018

 
20. 02. 2019
 

Příměstský tábor s Němčánkem

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010140
Datum zahájení: 01. 01. 2019

 
19. 02. 2019
 

Implementace doporučení GA ve firmě YABOK s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010172
Datum zahájení: 01. 02. 2019

 
19. 02. 2019
 

Zavedení principů Age managementu ve společnosti Teleperformance CZ, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009590
Datum zahájení: 01. 01. 2018

 
20. 02. 2019
 

Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0010126
Datum zahájení: 01. 02. 2019
Datum ukončení: 30. 01. 2022

 
18. 02. 2019
 

Svatý Jan pod Skalou - participativní tvorba strategie a tvorba implementačních a analytických podkladů

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010063
Datum zahájení: 01. 04. 2018

 
20. 02. 2019
 

PIAFA-sociální služby Slavkovsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010141
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
13. 02. 2019
 

Generace Preciosa

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009587
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 29. 11. 2020

 
12. 02. 2019
 

Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009491
Datum zahájení: 02. 01. 2018
Datum ukončení: 30. 03. 2020

 
11. 02. 2019
 

Učící se organizace Domov pro seniory Blaník

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009542
Datum zahájení: 01. 02. 2018
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
11. 02. 2019
 

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. - Tvorba a realizace opatření v oblasti age managementu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009599
Datum zahájení: 02. 01. 2018
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
11. 02. 2019
 

Závádění Age managementu do společnosti HD GEO s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009497
Datum zahájení: 01. 02. 2018
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
11. 02. 2019
 

IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU VE SPOLEČNOSTI WOLKO-PLAST, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009529
Datum zahájení: 01. 02. 2018
Datum ukončení: 30. 01. 2021

 
11. 02. 2019
 

Age management WAY UP s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009566
Datum zahájení: 30. 10. 2017
Datum ukončení: 29. 11. 2019

 
11. 02. 2019
 

Age management ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009477
Datum zahájení: 08. 01. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
11. 02. 2019
 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 29. 11. 2020

 
11. 02. 2019
 

Implementace genderového auditu ve společnosti Krolan s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009659
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 29. 09. 2020

 
11. 02. 2019
 

KONTAKT LINET

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009592
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 29. 11. 2020

 
11. 02. 2019
 

Společně k růstu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009540
Datum zahájení: 01. 05. 2018
Datum ukončení: 29. 04. 2020

 
11. 02. 2019
 

Zavedení age managementu ve společnosti SKR stav, s. r. o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009607
Datum zahájení: 22. 11. 2018
Datum ukončení: 14. 08. 2021

 
11. 02. 2019