Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008174
Datum zahájení: 01. 06. 2018

 
18. 04. 2018
 

Vědomý zármutek jako cesta k uzdravení a růstu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008178
Datum zahájení: 01. 06. 2018

 
18. 04. 2018
 

Podaná ruka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008156
Datum zahájení: 01. 05. 2018

 
18. 04. 2018
 

Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009160
Datum zahájení: 02. 05. 2018

 
17. 04. 2018
 

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008170
Datum zahájení: 01. 05. 2018

 
17. 04. 2018
 

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166
Datum zahájení: 01. 04. 2018
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
17. 04. 2018
 

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172
Datum zahájení: 01. 05. 2018

 
17. 04. 2018
 

Kurz Advanced trauma life support

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007542
Datum zahájení: 01. 11. 2017
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
17. 04. 2018
 

Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521
Datum zahájení: 01. 01. 2018
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
17. 04. 2018
 

Dětská skupina Jeseníky Resort II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006720
Datum zahájení: 01. 06. 2017
Datum ukončení: 30. 05. 2020

 
17. 04. 2018
 

Klinické doporučené postupy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221
Datum zahájení: 01. 01. 2018
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
17. 04. 2018
 

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169
Datum zahájení: 01. 04. 2018
Datum ukončení: 30. 03. 2021

 
17. 04. 2018
 

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008168
Datum zahájení: 01. 05. 2018

 
17. 04. 2018
 

Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501
Datum zahájení: 01. 01. 2018
Datum ukončení: 30. 10. 2022

 
17. 04. 2018
 

Fajne řemesla

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008223
Datum zahájení: 01. 05. 2018

 
17. 04. 2018
 

Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě nezaměstnané 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007142
Datum zahájení: 01. 04. 2018

 
17. 04. 2018
 

Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008203
Datum zahájení: 01. 04. 2018

 
17. 04. 2018
 

Podpora pečujících osob na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208
Datum zahájení: 02. 04. 2018

 
17. 04. 2018
 

Rozvoj mentalizačních schopností u lékařů, všeobecných sester působících v oblasti péče o duševní zdraví a sociálních pracovníků

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009647

 
17. 04. 2018
 

Nová spisovka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009134
Datum zahájení: 01. 07. 2018

 
17. 04. 2018