Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Prázdniny v Hodicích - projekt příměstských táborů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009288
Datum zahájení: 03. 09. 2018

 
18. 10. 2018
 

Montessori dětská skupina Campanella

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008655
Datum zahájení: 01. 10. 2018

 
17. 10. 2018
 

FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009530
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
16. 10. 2018
 

Dětská skupina Pastelka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009051
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
16. 10. 2018
 

Klub Lipánek

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009664
Datum zahájení: 03. 09. 2018

 
15. 10. 2018
 

Podpora ŠD V Jamném

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009663
Datum zahájení: 03. 09. 2018

 
15. 10. 2018
 

Na jedné lodi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009644
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
15. 10. 2018
 

Sociální rehabilitace Hořice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009416
Datum zahájení: 01. 09. 2018

 
15. 10. 2018
 

Motivace mladých k pracovnímu uplatnění ve vystudovaném oboru

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009721
Datum zahájení: 01. 10. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
11. 10. 2018
 

Příměstské tábory

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009294
Datum zahájení: 01. 07. 2018
Datum ukončení: 29. 06. 2021

 
09. 10. 2018
 

Nano produkty pro exteriérové využití

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009373
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
09. 10. 2018
 

Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159
Datum zahájení: 01. 03. 2018
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
09. 10. 2018
 

CESTA VEN - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009042
Datum zahájení: 01. 08. 2018
Datum ukončení: 30. 07. 2021

 
02. 10. 2018
 

Cukrárna a pekárna "Vypečený Chomout"

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010032
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
01. 10. 2018
 

First Job

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009917
Datum zahájení: 01. 10. 2018
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
01. 10. 2018
 

Sociální podnik Linnet eu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010217
Datum zahájení: 01. 10. 2018
Datum ukončení: 29. 09. 2020

 
27. 09. 2018
 

Ze školy odpovědně na trh práce II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
26. 09. 2018
 

Návrat rodičů na pracovní trh

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009725
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
26. 09. 2018
 

Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 01. 2021

 
26. 09. 2018
 

Cílená podpora rodičů s dětmi

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009903
Datum zahájení: 01. 10. 2018
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
26. 09. 2018