Zpět

Dětská skupina Veselé Tlapky

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017355

- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Chrudimská 1258, 530 02 Pardubice V-Zelené Předměstí
- kapacita dětské skupiny, tj. počet míst: 12
- celkový harmonogram projektu: 1.6.2022 - 30.9.2023 (16 měsíců)
- harmonogram fáze budování: 1.6.2022 - 30.9.2022 (4 měsíce)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • VESELÉ KROKY z.s.
 • IČ: 01806335
 • Sídlo:
  • Ulice: Lexova
  • Číslo popisné: 2376
  • Městská část: Zelené Předměstí
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 530 02

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 449 460,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 255 787,20

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 9. 2022