Zpět

Levínek 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017424

Projekt se zaměřuje na vybudování dětské skupiny Levínek 2. Zařízení s kapacitou dětské skupiny 6 míst podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Realizace projektu bude probíhat na adrese Levín 13, 503 51 Olešnice od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2023. Harmonogram projektu je následující: fáze budování od 01. 08. 2022 do 30. 09. 2022, 1. fáze provozní od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2023, 2. fáze provozní od 01. 04. 2023 do 30. 09. 2023.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Levínek Olešnice z.s.
 • IČ: 07753764
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 13
  • Město: Olešnice
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 503 51

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 663 224,40
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 117 039,60

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 9. 2022