Zpět

Dětská skupina Vločka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017426

- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Hotel Javor, Dolní Malá Úpa 128, 542 27 Malá Úpa
- kapacita dětské skupiny, tj. počet míst: 10
- celkový harmonogram projektu: 1.6.2022 - 30.9.2023
- harmonogram fáze budování: 1.6.2022 - 30.9.2022
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Královéhradecký kraj
  • Místo dopadu: Královéhradecký kraj

Příjemce

  • OBEC MALÁ ÚPA
  • IČ: 00656119

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 10. 2022