Zpět

Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016865

Cílem projektu je zavedení systému hospodaření s energií dle požadavků ISO 50 001 včetně certifikace. Tohoto bude docíleno především vytvořením nové pozice energetického specialisty a prostřednictvím automatizace sběru a vyhodnocení energetických dat a jejich následné analýzy a samotné certifikace ISO 50 001.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Milevsko
 • IČ: 00249831
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. E. Beneše
  • Číslo popisné: 420
  • Městská část: Milevsko
  • Město: Milevsko
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39901

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 133 843,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 553 031,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
5. 11. 2021