Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina AV - Molekula

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014592

Adresa provozu DS: Vídeňská 1056, 142 00 Praha 4
Kapacita DS: 24 míst
Celkový harmonogram projektu: od 1.9.2019 do 28.2.2022, tedy 30 měsíců; jedná se jen o provozní fázi
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: podniková (pro zaměstnance příjemce a pro projektové partnery)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • IČ: 60457856
 • Sídlo:
  • Ulice: Národní
  • Číslo popisné: 1009/3
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 292 380,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 3 292 380,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020