Zpět

Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK - III."

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016264

Projekt navazuje na 2 projekty realizované ve výzvě 013 a ve výzvě 077, a řeší péči o děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v Mostě v době mimo šk. vyučování v Dětském klubu s rozšířenou provoz. dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a záj. aktivity. Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních ZŠ v době letních prázdnin prostřednictvím Příměstského tábora. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Naděje - M, o.p.s.
 • IČ: 25454722
 • Sídlo:
  • Ulice: Chomutovská
  • Číslo popisné: 2261/2
  • Městská část: Souš
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 736 748,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 659 426,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
25. 3. 2022