Zpět

Dětský klub Lupínek (2020 - 2022)

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016346

Projekt podpoří rodiče s dětmi navštěvujícími 1.-5. třídu ZŠ v obci Rudná a jejím blízkém okolí (Vysoký Újezd aj.), a to zajištěním dodatečných služeb péče o děti mladšího školního věku. Projekt naváže na úspěšně probíhající projekt v rámci výzvy 77 a uspokojí vysokou poptávku po těchto službách ze strany rodičů.
V rámci projektu bude během školního roku provozován dětský klub v Rudné u Prahy a budou zajištěny doprovody dětí do klubu, v době školních prázdnin budou realizovány příměstské tábory.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Lupínek z.s.
 • IČ: 04544153
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Jarolímce
  • Číslo popisné: 666
  • Městská část: Chýně
  • Město: Chýně
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25303

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 947 256,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 343 633,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 10. 2021