Zpět

Dětský klub STUDNICE II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016321

Projekt Dětský klub STUDNICE II navazuje na projekty č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000138 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007941. Řeší problém nesouladu pracovního a rodinného života rodičů či jiných pečujících osob o žáky 1. stupně základních škol. Cílem projektu je podpořit 45 osob/domácností v jejich vyšším uplatnění na trhu práce. Prostředkem k tomuto cíli je provoz dvou zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ, kde bude postaráno o děti osob z cílové skupiny v době mimo jejich vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • STUDNICE, z.s.
 • IČ: 69980934
 • Sídlo:
  • Ulice: Krátká
  • Číslo popisné: 1003/2
  • Městská část: Vnitřní Město
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 650 087,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 644 133,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
7. 9. 2021