Zpět

Dětský klub Šumaváček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016307

Projekt je zacílen na podporu zaměstnanosti rodičů s dětmi mladšími 15 let z Vimperku, a to prostřednictvím služeb péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování . Stejně tak významným cílem je zajištění účinného, bezproblémového návratu rodičů do zaměstnání, a slaďování pracovního a rodinného života. Prostřednictvím projektu budou pro CS realizovány 2 aktivity:
1. Provoz dětského klubu Šumaváček
2. Příměstské tábory
Podpořeno bude min 40 rodičů
Harmonogram realizace: 01.07 2020 - 31.12.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • PROSPERITA Písek, z. s.
 • IČ: 72545097
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova třída
  • Číslo popisné: 181/14
  • Městská část: Vnitřní Město
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 371 194,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 418 446,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021