Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591

Předkládaný projekt reaguje na potřebu rozvoje komplexního řešení dluhové problematiky obyvatel Příbrami. Cílem je poskytnout podporu osobám ohrožených zadlužeností a předlužeností a nalézt optimální východisko z jejich tíživé finanční situace. Projekt řeší ve svých KA poskytování dluhového poradenství včetně podání 180 návrhů na povolení oddlužení, podpůrné vzdělávání CS prostřednictvím 30 seminářů, vstupní a výstupní evaluaci a další. Projektem podpoříme celkem 750 osob.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj

Příjemce

  • CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM
  • IČ: 47067071

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 2. 2020