Zpět

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016682

Předmětem projektu je zavedení principů místní Agendy 21 do praxe DSO Chomutovsko (kategorie C) a zefektivnění komunikace s veřejností prostřednictvím Komunikační strategie svazku na období 4 let a zavedení nových/modernizací stávajících nástrojů komunikace - elektronické úřední desky pro 6 obcí svazku, modernizací webových stránek svazku. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců svazku a jeho členských obcí v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
 • IČ: 05054265
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí 1. máje
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Chomutov I
  • Město: Chomutov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 872 651,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 683 409,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
28. 6. 2022