Zpět

E-ÚŘAD Břeclav

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016907

Projekt E-ÚŘAD Břeclav má za cíl poskytnutí kompletní digitální služby v řešených agendách občanům. Zjednodušení řešení životních situací, tak aby si je vyřešili online a nemuseli fyzicky na úřad a byli omezeni úředními hodinami. Dále umožnit i online platby za dané úkony pro zvýšení komfortu klientů. Nedílnou součástí projektu je i modernizace webových stránke města, aby občané měli snadný přístup k potřebným informacím.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Břeclav
 • IČ: 00283061
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí T. G. Masaryka
  • Číslo popisné: 42/3
  • Městská část: Břeclav
  • Město: Břeclav
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 834 764,74
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 029 664,38

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021