Zpět

Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016696

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností napříč dvěma mikroregiony a jejich obcemi, tak aby se staly přívětivými a transparentními veřejnými institucemi pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace v obou svazcích, dále pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, dle individuálních potřeb obcí, na něž bude navazovat vzdělávací aktivita s danou tématikou.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Mikroregion Holešovsko
 • IČ: 70265704
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 628
  • Městská část: Holešov
  • Město: Holešov
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76901

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 919 662,93
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 868 175,82

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 11. 2021