Zpět

Efektivní a moderní Ostrov

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016747

Projekt Efektivní a moderní Ostrov reaguje na potřeby zvyšování a vylepšování komunikace, komunikačních portálů s využitím moderních technologií, nastavení a optimalizaci vybraných procesů a jejich automatizaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Karlovarský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Ostrov
 • IČ: 00254843
 • Sídlo:
  • Ulice: Jáchymovská
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Ostrov nad Ohří
  • Město: Ostrov
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 055 392,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 715 657,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021