Zpět

Efektivní a přívětivá správa města Čáslavi

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016855

Realizací projektu dojde k odstranění problémů spojených s oboustrannou komunikací mezi městským úřadem a veřejností a dále také ke zefektivnění vybraných interních procesů na městském úřadě.
Během 24 měsíců bude vyhotovena komunikační strategie města, modernizován mapový portál, pořízeny dvě el. úřední desky, spuštěn Portál občana a pořízena webová aplikace - E-jednání a e-hlasování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Čáslav
 • IČ: 00236021
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Jana Žižky z Trocnova
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Čáslav
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 28601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 961 295,21
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 051 993,29

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
10. 11. 2021