Zpět

Efektivní úřad ve městě Vrbno pod Pradědem

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016860

Předmětem projektu je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení nástrojů rozvoje automatizace a robotizace a dále rozvoj komunikace města s veřejností. Nástrojem pro realizaci předmětu je nákup specializovaného softwaru včetně zavedení jeho využívání do chodu města a pořízení konkrétních nástrojů komunikace s veřejností. Proces povede ke zlepšení práce úřadu ve Vrbně pod Pradědem do listopadu roku 2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Vrbno pod Pradědem
 • IČ: 00296457
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 389
  • Městská část: Vrbno pod Pradědem
  • Město: Vrbno pod Pradědem
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79326

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 574 939,56
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 630 871,69

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
26. 1. 2022